Takao Okawara

Shogo Tomiyama, Michael Schlesinger

Hiroshi Kashiwabara, Wataru Mimura, Michael Schlesinger

Takayuki Hattori

Takehiro Murata, Hiroshi Abe, Naomi Nishida, Mayu Suzuki, Shirô Sano, Takeshi Ôbayashi, Shirô Namiki, Sakae Kimura, Bengaru, Ken'ichi Nagira, Ken'ichi Ishii, Yoshimasa Kondô, Kôichi Ueda, Yoshiyuki Omori, Masahiko Nishimura, Satomi Achiwa, Denden, Atsuko Kohata, Yutaka Matsushige, Dangaruriyasu, Shelley Sweeney, Daisuke Ishizuka, Toshihiko Sakakibara, Yoshikazu Ishii, Terumi Yoshida, Tsutomu Kitagawa, Makoto Itô, Natalia Adams, Amy Hill, Ron Yuan, Norman England

Godzilla vs. King Ghidorah (1991) & Godzilla 2000 (1999)

Godzilla vs. King Ghidorah (1991) & Godzilla 2000 (1999)
In onze voorlaatste aflevering zien we de terugkeer van een oude vijand en krijgt het atoomhagedis een extreme makeover!