Kazuki Ohmori

Tomoyuki Tanaka, Shogo Tomiyama

Kazuki Ohmori

Akira Ifukube

Kosuke Toyohara, Anna Nakagawa, Megumi Odaka, Katsuhiko Sasaki, Akiji Kobayashi, Tokuma Nishioka, Yoshio Tsuchiya, Kenji Sahara, Kôichi Ueda, Sô Yamamura, Yasunori Yuge, Kiwako Harada, Kenpachiro Satsuma, 'Hurricane Ryu' Hariken, Chuck Wilson, Richard Berger, Robert Scott Field, Kent Gilbert, Daniel Kahl, Wataru Fukuda

Godzilla vs. King Ghidorah (1991) & Godzilla 2000 (1999)

Godzilla vs. King Ghidorah (1991) & Godzilla 2000 (1999)
In onze voorlaatste aflevering zien we de terugkeer van een oude vijand en krijgt het atoomhagedis een extreme makeover!